กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค

Regional Commercial Affairs Division

รายงานภาวะราคาาและสถานการณ์สินค้าเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 4 มกราคม 2564

กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค 6 ม.ค. 2564 อ่าน [54]

...

บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์