กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค

Regional Commercial Affairs Division

การลงนามความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค หรือ RCEP

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 5 ม.ค. 2564 อ่าน [128]

...

บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์