กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค

Regional Commercial Affairs Division

รายงานภาวะราคาและสถานการณ์สินค้าเกษตาที่สำคัญ ประจำวันที่ 23 ธันวาคม 2563

กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค 29 ธ.ค. 2563 อ่าน [31]

...

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์