กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค

Regional Commercial Affairs Division

การประชุมทางไกลประจำเดือน ผ่านระบบ Web Conference กับสำนักงานพาณิชย์จังหวัด 76 จังหวัด

กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค 24 ธ.ค. 2563 อ่าน [143]

...
เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563: กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค (กบภ.) จัดการประชุมทางไกลประจำเดือนธันวาคม 2563 ผ่านระบบ Web Conference โดยมีรองปลัดกระทรวงพาณิชย์ (นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์) เป็นประธานการประชุม เพื่อติดดามการดำเนินงานและแจ้งข่าวสารของกรมต่างๆ ให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดรับทราบ ซึ่งมีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กรมการค้าต่างประเทศ ผู้ตรวจราชการเข้าร่วมประชุมด้วย

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์