กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค

Regional Commercial Affairs Division

ผอ.กบภ. เข้าร่วมการบรรยายให้ความรู้ให้กับข้าราชการที่จะไปประจำการต่างประเทศ

กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค 17 ธ.ค. 2563 อ่าน [184]

...
วันที่ 17 ธันวาคม 2563: ผู้อำนวยการกองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค (นายวันชัย อาจกมล) เป็นวิทยากรเข้าร่วมการบรรยายหัวข้อ "บทบาทและภารกิจของ สป. กับการเชื่อมโยงตลาดต่างประเทศ" ในหลักสูตร "การเตรียมความพร้อมข้าราชการที่จะไปประจำการในต่างประเทศ" ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องวงษานุประพัทธ์ อาคารสวัสดิการ 1 กระทรวงพาณิชย์ 

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์