กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค

Regional Commercial Affairs Division

สรุปความพึงพอใจต่องานบริการของศูนย์บริการประชาชนของสำนักงานพาณิชย์จังหวัด ประจำเดือนตุลาคม 2563

กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค 3 ธ.ค. 2563 อ่าน [74]

...

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

2.สรุปผลความพึงพอใจเดือนต.ค.63.pdf


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์