กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค

Regional Commercial Affairs Division

รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์โครงการ "พาณิชย์ลดราคา! ช่วยประชาชน Lot 7 ณ จังหวัดขอนแก่น

กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค 26 พ.ย. 2563 อ่าน [141]

...
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563: รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ (นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์) ลงพื้นที่ ณ ห้างเซ็นโทซ่า สาขาศรีจันทร์ จังหวัดขอนแก่น เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ "พาณิชย์ลดราคา! ช่วยประชาชน Lot 7" ตามนโยบายรัฐบาล โดยกระทรวงพาณิชย์นำโดย นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เพื่อช่วยลดค่าครองชีพให้กัประชาชน โดยร่วมกับผู้ผลิต ผู้จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค และห้าง Modern Trade รวมทั้งห้างท้องถิ่นทั่วประเทศ ลดราคาสูงสุด 70% จำนวน 19,700 รายการ ตั้งแต่วันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2563

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์