กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค

Regional Commercial Affairs Division

การประชุมหารือแนวทางการปฏิบัติงานของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคอีสานตอนล่าง 1 และติดตามโครงการ Lot 7

กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค 23 พ.ย. 2563 อ่าน [164]

...
กระทรวงพาณิชย์ดำเนินงานตามนโยบายของ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในการช่วยเหลือลดค่าครองชีพประชาชนกับโครงการ “พาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชน”Lot ที่ 7 โดยร่วมมือกับผู้ผลิต-ผู้จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค ห้างสรรพสินค้า ห้างค้าส่งค้าปลีกรายใหญ่ที่มีสาขาอยู่ทั่วประเทศและห้างท้องถิ่นทุกภาค
ทั่วประเทศไทย รวม 104 ราย ใน 6 กลุ่มสินค้า ที่ลดราคาเพิ่มอีก 13,790 รายการ ใน 6 หมวด ประกอบด้วย อาหารและเครื่องดื่ม อาหารปรุงสำเร็จแช่แข็ง ซอสปรุงรส ของใช้ประจำวัน ผลิตภัณฑ์ชำระร่างกาย และผลิตภัณฑ์ซัก-ล้าง ลดราคาสูงสุดถึง 70% เป็นระยะเวลา 1 เดือน ระหว่างวันที่  1-30 พฤศจิกายน 2563 นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ ได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินโครงการพาณิชย์ลดราคา! ช่วยประชาชน Lot 7 ของจังหวัดนครราชสีมา ณ ห้างวิชโก้ โฮเซล อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  พบว่ามีสินค้าที่เข้าร่วมโครงการในหมวดต่างๆ จำนวนหลายรายการ และมีราคาตั้งแต่ 20-70% โดยที่ลดราคาสูงสุด 70 เปอร์เซ็นต์ อาทิเช่น เต้าเจียว ตราพระ ขนาด 700 ml ราคาเดิม 25 บาท ลดราคาเหลือ 6 บาท และน้ำส้มสายชูตราบางแสน ขนาด 700 ml ราคาเดิม 25 บาท ลดราคาเหลือ 7 บาท ซึ่งจังหวัดนครราชสีมามีห้างสรรพสินค้า ห้างค้าปลีกค้าส่งสมัยใหม่ และห้างท้องถิ่น เข้าร่วมโครงการฯ ทั้งหมด 11 ห้าง ได้แก่ เดอะมอลล์ บิ๊กซี  TOPs Tesco Lotus  7-eleven Makro Foodland ทวีกิจ และห้างท้องถิ่น 3 ห้าง คือ ฮกกี่เมก้าสโตร์  สยามวิชโก้ ทวีกิจและ วงศ์มังกร โดยมีสินค้าร่วมรายการมากกว่า 3,000 รายการ โดยมีสินค้าลดสูงสุด 70 เปอร์เซ็นต์ อาทิเช่น
1. ห้างฮกกี่เมก้าสโตร์  น้ำปลาตราหน่อไม้ ลด 70 %
2. ห้างเดอะมอลล์ ข้าวหอมตราพนมรุ้ง  ตราแสนดี   ลด  50 %
3. ห้างบิ๊กซี  MAMY POKO PANT BOY (GIRL) ลด 50 %
4. ห้างแมคโคร เปาวินวอช ลด 50 %
5. ห้างโลตัส น้ำผลไม้ กาโตะ ลด  40 %
ทั้งนี้ ผู้ประกอบการห้างสรรพสินค้าในจังหวัดนครราชสีมาได้ขานรับโครงการดังกล่าว ซึ่งได้จัดกิจกรรมลดราคาสินค้ามาอย่างต่อเนื่อง เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชน ภายใต้โครงการ “พาณิชย์ลดราคา ! ช่วยประชาชน” คาดว่า จะสามารถช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนในภาพรวมเป็นมูลค่ากว่า ๕๐๐ ล้านบาท

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์