กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค

Regional Commercial Affairs Division

การกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 63/64 รอบที่ 1 (งวดที่ 1)

กรมการค้าภายใน 10 พ.ย. 2563 อ่าน [50]

...

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์