กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค

Regional Commercial Affairs Division

รายงานสถานการณ์สินค้าเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 22 ตุลาคม 2563

กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค 27 ต.ค. 2563 อ่าน [25]

...

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์