กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค

Regional Commercial Affairs Division

กบภ. จัดกิจกรรม KM ประจำเดือนกันยายน 2563

กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค 28 ก.ย. 2563 อ่าน [72]

...
วันที่ 28 กันยายน 2563: กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค (กบภ.) จัดกิจกรรม KM ประจำเดือนกันยายน 2563 โดยมีนายวันชัย อาจกมล ผู้อำนวยการกองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค เป็นประธานเป็นการประชุมประจำเดือน เพื่อสรุปการดำเนินงานที่ผ่านมาในปีงบประมาณ 2563 และกำหนดแนวทางการทำงานในปีงบประมาณ ปี 2564 ให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติงานและนโยบายของกระทรวงฯ ลงไปสู่ส่วนภูมิภาค (สำนักงานพาณิชย์จังหวัด)

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์