กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค

Regional Commercial Affairs Division

การจัดงาน "มหัศจรรย์ของดีปัตตานี เมืองงามสามวัฒนธรรม" (Wonderful Pattani)

กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค 13 ก.ย. 2563 อ่าน [126]

...
เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563: ปลัดกระทรวงพาณิชย์ (นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร) มอบหมายให้กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค (กบภ.) โดยมีนายระพี ศิวิลัย (นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ) เป็นผู้แทนเข้าร่วมเข้าร่วมพิธีเปิดงาน  "มหัศจรรย์ของดีปัตตานี เมืองงามสามวัฒนธรรม" (Wonderful Pattani) ณ [บริเวณ  ชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัพลาซ่าปิ่นเกล้า ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี (นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์) เป็นประธานเปิดงาน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์