กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค

Regional Commercial Affairs Division

กิจกรรม Intellectual Property for Business 2020 (IP4B2020)

กรมทรัพย์สินทางปัญญา 11 ก.ย. 2563 อ่าน [110]

...
ครั้งแรกในประเทศไทย!! กับการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ด้วยทรัพย์สินทางปัญญาให้แก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจรายย่อยและขนาดย่อมในกลุ่ม BCG Economy ทั่วประเทศ
 
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมกิจกรรม
Intellectual Property for Business 2020 (IP4B2020)
 
ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการคัดเลือกรอบสุดท้าย จะได้รับ!
- การอบรมให้ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา การพัฒนาธุรกิจ และผลิตภัณฑ์หลักสูตรเข้มข้น
- การให้คำปรึกษาแนะนำแนวทางการพัฒนาต่อยอดธุรกิจจากผู้เชี่ยวชาญเป็นรายบุคคล
- การออกแบบและพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์โดยนักพัฒนาผลิตภัณฑ์มืออาชีพ
- การจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) ช่วยหาช่องทางการจำหน่ายให้ทั้งออนไลน์และออฟไลน์
- โล่และประกาศนียบัตร
- เงินทุนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และของรางวัลรวมมูลค่ากว่า 500,000 บาท
 
- ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการรอบสุดท้ายจะได้รับความรู้และหลักสูตรสุด exclusive กับ Shopee (ประเทศไทย) ตลอดจน Promotion พิเศษจากโครงการต่อไป
 
*สมัครด่วน https://bit.ly/2QsLNMQ
 
(LINE messenger) @ip4b2020
 
(incoming call) 061-662-1095
 
(email) comtact@ip4b2020.com
 
ตั้งแต่วันนี้ถึง 22 กันยายน 2563 
 
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
www.ip4b2020.com
 
*ด่วน!! รับจำนวนจำกัด*

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์