กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค

Regional Commercial Affairs Division

“เซลล์แมน จังหวัด จัดซื้อขายแลกเปลี่ยน Counter Trade"

กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค 27 ส.ค. 2563 อ่าน [49]

...
    กระทรวงพาณิชย์กำหนดจัดงาน “เซลล์แมน จังหวัด จัดซื้อขายแลกเปลี่ยน Counter Trade"  โดยมีการจัดกิจกรรมการเจรจาจับคู่ธุรกิจและจัดทำข้อตกลงแลกเปลี่ยนซื้อขายสินค้าจังหวัด “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด”  ในวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมรามาการ์เดนส์ กรุงเทพมหานคร  โดยมีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์) เป็นประธาน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์