กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค

Regional Commercial Affairs Division

รายงานภาวะราคาและสถานการณ์สินค้าเกษตรที่สำคัญประจำวันที่ 17 กรกฎาคม 2563

กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค 20 ก.ค. 2563 อ่าน [72]

...

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์