กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค

Regional Commercial Affairs Division

การตรวจเยี่ยมโครงการพาณิชย์ลดราคา ช่วยประชาชน Lot 4 และกิจกรรมส่งเสริมตลาดสินค้าชุมชน

กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค 22 มิ.ย. 2563 อ่าน [50]

...
วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563 เวลา: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) นำคณะผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ ประกอบด้วย นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ นายฉัตรชัยศักดิ์ ศิลปชัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ และคณะลงพื้นที่ปฏิบัติราชการจังหวัดอุบลราชธานีโดย ตรวจเยี่ยมโครงการพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชน Lot 4 และกิจกรรมส่งเสริมตลาดสินค้าชุมชน ณ หอประชุมโดมที่ว่าการอำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี พร้อม มีนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายชาญยุทธ วันดี พาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานีและคณะร่วมให้การต้อนรับ ผลการดำเนินกิจกรรมพาณิชย์ลดราคา ช่วยประชาชน Lot4 ในครั้งนี้ มีห้างสรรพสินค้า เข้าร่วม ได้แก่ บิ๊กซี แมคโคร โลตัส ห้างท้องถิ่น ยงสงวน และมีสินค้าเกษตร สินค้าชุมชน เข้าร่วม 25 ราย ซึ่งมีประชาชนมาใช้บริการร่วม 1,200 คน มูลค่าการจำหน่าย รวม 705,220 บาท สามารถลดค่าครองชีพได้ 145,200 บาท

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์