กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค

Regional Commercial Affairs Division

การแถลงข่าววิสัยทัศน์ "เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด" ภายใต้ยุทธศาสตร์ ตลาดนำการผลิต

กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค 10 มิ.ย. 2563 อ่าน [171]

...
วันที่ 10 มิถุนายน 2563: นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกันแถลงข่าววิสัยทัศน์ "เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด" ภายใต้ยุทธศาสตร์ ตลาดนำการผลิต ณ ห้องประชุมบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาด้านเกษตรที่ทันสมัย และสามารถเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรที่ยั่งยืน โดยการนำการตลาดนำการผลิต โดยการนำทุกภาคส่วนทั้งทางด้านภาคการผลิต ผู้ประกอบการ และผู้บริโภค มาร่วมมือในการพัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์