กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค

Regional Commercial Affairs Division

เปิดตัวโครงการ "พาณิชย์ลดราคา ช่วยประชาชน Lot 4"

กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค 5 มิ.ย. 2563 อ่าน [351]

...
วันที่ 5 มิถุนายน 2563: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) เปิดตัวโครงการ "พาณิชย์ลดราคา ช่วยประชาชน Lot 4" ณ ห้องบุรฉัตรไชยกร                      อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ร่วมด้วยตัวแทนจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน พิษณุโลก ตาก นครราชสีมา ขอนแก่น อุบลราชธานี อุดรธานี สตูล สุราษฎร์ธานี ชุมพร กาญจนบุรี พระนครศรีอยุธยา และจันทบุรี ผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งเป็นโครงการลดราคาสินค้าอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือประชาชนทั่วประเทศ ทุกอำเภอ ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการและผู้ผลิตสินค้า ในการสนับสนุนในการจัดโครงการในครั้งนี้

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์