กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค

Regional Commercial Affairs Division

ประชุมแนวทางดำเนินการโครงการเพิ่มศักยภาพด้านการตลาดสินค้าและบริการในเชิงเศรษฐกิจสร้างสร้างกลุ่มจังหวัดภาคกลาง

กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค 5 มิ.ย. 2563 อ่าน [104]

...
วันนี้ 5 มิถุนายน 63: พาณิชย์จังหวัด (กลุ่มจังหวัดภาคกลาง) พร้อมด้วย กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาคร่วมประชุมพิจารณาแนวทางดำเนินการโครงการเพิ่มศักยภาพด้านการตลาดสินค้าและบริการในเชิงเศรษฐกิจสร้างสร้างกลุ่มจังหวัดภาคกลาง ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อปรับเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19. ณ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนนทบุรี

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์