• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

วันที่ 26 สิงหาคม 2564 คณะทำงานตรวจสอบสต็อกน้ำมันปาล์มคงเหลือทั้งระบบจังหวัดตรัง

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง 30 ส.ค. 2564 อ่าน [90]

...
วันที่ 26 สิงหาคม 2564 คณะทำงานตรวจสอบสต็อกน้ำมันปาล์มคงเหลือทั้งระบบจังหวัดตรัง ประกอบด้วย ผู้แทนจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด ที่ทำการปกครองจังหวัด สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดและสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ดำเนินการตรวจสอบสต็อกน้ำมันปาล์มคงเหลือประจำเดือน สิงหาคม 2564 ของโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบและโรงผลิตไบโอดีเซล รวม 5 แห่ง ได้แก่ 1) บมจ.ล่ำสูง (ประเทศไทย) 2) บจ.ตรังน้ำมันปาล์ม 3) บจ.พิทักษ์ปาล์มออยล์ 4) บจ.โอทาโก้ และ 5) บจ.พารากอนอกรีเทค
สรุปผลการตรวจสอบสต็อกน้ำมันปาล์ม ดังนี้
1) น้ำมันปาล์มดิบ (CPO) จำนวน 11,626.638 ตัน เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 1,824.861 ตัน (ก.ค.64 จำนวน 9,801.777 ตัน) คิดเป็นร้อยละ 18.62
2) น้ำมันเนื้อในเมล็ดปาล์มดิบ (CPKO) จำนวน 1,948.405 ตัน เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 855.506 ตัน (ก.ค.64 จำนวน 1,092.899 ตัน) คิดเป็นร้อยละ 78.28
3) ปริมาณผลปาล์มที่รับซื้อ ตั้งแต่ 1-25 ส.ค. 64 จำนวน 60,159.950 ตัน เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 10,411.200 ตัน (ก.ค.64 จำนวน 49,748.750 ตัน) คิดเป็นร้อยละ 20.93
4) ปริมาณผลปาล์มที่ใช้ในการผลิต ตั้งแต่ 1-25 ส.ค. 64 จำนวน 59,179.594 ตัน เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 11,874.839 ตัน (ก.ค.64 จำนวน 47,304.755 ตัน) คิดเป็นร้อยละ 25.10

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์