findusnow.com

กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค

Regional Commercial Affairs Division
ข่าว/ประกาศ

การตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินการของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดยะลา

รายงานภาวะราคาและสถานการณ์สินค้าเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563

ปฏิทินกิจกรรมกระทรวงพาณิชย์ เดือน กุมภาพันธ์ 2563

ปฏิทินงานจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจาเดือน

การจัดฝึกอบรม

1 ต.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2563

ไม่ระบุเวลา

จัดจำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชน ในงาน "โครงการจังหวัดเคลื่อนที่จังหวัดชัยภูมิ"

งานแสดงสินค้า

19 ก.พ. 2563 - 19 ก.พ. 2563

เวลา 09:00 น. - 12:00 น.

โรงเรียนบ้านหัวนานคร หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านแท่น อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ

ดูทั้งหมด
ปฏิทินกิจกรรมกระทรวงพาณิชย์ เดือน กุมภาพันธ์ 2563
ปฏิทินกิจกรรมกระทรวงพาณิชย์ เดือน กุมภาพันธ์ 2563
ปฏิทินกิจกรรมกระทรวงพาณิชย์ เดือน กุมภาพันธ์ 2563

ผู้ประกอบการ/ตลาด

ปรับปรุงข้อมูล 30 พฤษภาคม 2562

1
คลังข้อมูล

datawarehouse

28
การบริหารจัดการ

Management

37
รายงาน

Report

บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์