กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค

Regional Commercial Affairs Division
ข่าว/ประกาศ

การประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 8/2565 ติดตามผลการดำเนินงานของสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

กบภ.Knowledge management: KM

ประกาศเจตนารมณ์ในการเป็นหน่วยงานพาณิชย์คุณธรรม

รายงานการค้าชายแดน ประจำเดือนมีนาคม 2565

ประกาศผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ

ปฏิทินกิจกรรมกระทรวงพาณิชย์ เดือน กรกฏาคม 2565

ปฏิทินกำหนดวันประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน ประจำปี พ.ศ.2565

1 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565

เวลา 09:00 น. - 12:00 น.

ห้องประชุมศรีสองรัก ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเลย

042811163

พาณิชย์ จำหน่ายข้าวสารบรรจุถุงคุณภาพดี

1 ก.ค. 2565 - 30 ก.ค. 2565

เวลา 09:00 น. - 16:30 น.

ณ บริเวณหน้าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

053611376

"ของดีเมืองชาละวัน 2022"

งานแสดงสินค้า

6 ก.ค. 2565 - 10 ก.ค. 2565

ไม่ระบุเวลา

ณ ศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์คกรุงเทพมหานคร

056990380

ดูทั้งหมด
ปฏิทินกิจกรรมกระทรวงพาณิชย์ เดือน กรกฏาคม 2565
ปฏิทินกิจกรรมกระทรวงพาณิชย์ เดือน กรกฏาคม 2565
ปฏิทินกิจกรรมกระทรวงพาณิชย์ เดือน กรกฏาคม 2565

ผู้ประกอบการ/ตลาด

ปรับปรุงข้อมูล 30 พฤษภาคม 2562

1
คลังข้อมูล

datawarehouse

28
การบริหารจัดการ

Management

37
รายงาน

Report

บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER ที่สำคัญ

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์