กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค

Regional Commercial Affairs Division
ข่าว/ประกาศ

สรุปสถานการณ์ด้านราคาสินค้าและบริการ เดือนมีนาคม และไตรมาสที่ 1 (ปี 64)

ปฏิทินกิจกรรมกระทรวงพาณิชย์ เดือน เมษายน 2564

จำหน่ายกุ้งช่วยเหลือเกษตรกรจังหวัดสุพรรณบุรี

งานแสดงสินค้า

29 ธ.ค. 2563 - 3 ธ.ค. 2564

ไม่ระบุเวลา

พื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี

ปฏิทินกำหนดวันประชุมคณะกรมการจังหวัดเลย ประจำปี พ.ศ.2564

งานแสดงสินค้า

1 ม.ค. 2564 - 12 ธ.ค. 2564

เวลา 09:00 น. - 12:00 น.

ห้องประชุมศรีสองรัก ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเลย

042811234

ดูทั้งหมด
ปฏิทินกิจกรรมกระทรวงพาณิชย์ เดือน เมษายน 2564
ปฏิทินกิจกรรมกระทรวงพาณิชย์ เดือน เมษายน 2564
ปฏิทินกิจกรรมกระทรวงพาณิชย์ เดือน เมษายน 2564

ผู้ประกอบการ/ตลาด

ปรับปรุงข้อมูล 30 พฤษภาคม 2562

1
คลังข้อมูล

datawarehouse

28
การบริหารจัดการ

Management

37
รายงาน

Report

บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์