กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค

Regional Commercial Affairs Division
ข่าว/ประกาศ

การปิดกลุ่มทะเบียนและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรี

โครงการ DTN Business Plan Award 2021

ข้อมูลสินค้าเกษตร (Fact Sheet) ประจำปี 2564 เดือนตุลาคม สัปดาห์ที่ 1

ปฏิทินกิจกรรมกระทรวงพาณิชย์ เดือน ตุลาคม 2564

ปฏิทินกำหนดวันประชุมคณะกรมการจังหวัดเลย ประจำปี พ.ศ.2564

1 ม.ค. 2564 - 12 ธ.ค. 2564

เวลา 09:00 น. - 12:00 น.

ห้องประชุมศรีสองรัก ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเลย

042811234

แผนการประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเลย ประจำปี 2564

6 พ.ค. 2564 - 4 ม.ค. 2565

เวลา 13:00 น. - 16:00 น.

ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเลย ชั้น 3

004-281-11

โครงการพาณิชย์ร่วมใจสู้ภัย Covid-19 จังหวัดสมุทรปราการ

งานแสดงสินค้า

15 ก.ย. 2564 - 12 พ.ย. 2564

ไม่ระบุเวลา

จังหวัดสมุทรปราการ

ดูทั้งหมด
ปฏิทินกิจกรรมกระทรวงพาณิชย์ เดือน ตุลาคม 2564
ปฏิทินกิจกรรมกระทรวงพาณิชย์ เดือน ตุลาคม 2564
ปฏิทินกิจกรรมกระทรวงพาณิชย์ เดือน ตุลาคม 2564

ผู้ประกอบการ/ตลาด

ปรับปรุงข้อมูล 30 พฤษภาคม 2562

1
คลังข้อมูล

datawarehouse

28
การบริหารจัดการ

Management

37
รายงาน

Report

บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์