กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค

Regional Commercial Affairs Division
ข่าว/ประกาศ

การประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 7/2565

ประกาศเจตนารมณ์ในการเป็นหน่วยงานพาณิชย์คุณธรรม

ประกาศผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ

ปฏิทินกิจกรรมกระทรวงพาณิชย์ เดือน พฤษภาคม 2565

ปฏิทินกำหนดวันประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน ประจำปี พ.ศ.2565

1 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565

เวลา 09:00 น. - 12:00 น.

ห้องประชุมศรีสองรัก ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเลย

042811163

โครงการธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชน จังหวัดฉะเชิงเทรา

งานแสดงสินค้า

2 มิ.ย. 2565 - 2 มิ.ย. 2565

ไม่ระบุเวลา

องค์การบริหารส่วนตำบลดงน้อย อ.ราชสาส์น

038514653

โครงการธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชน จังหวัดฉะเชิงเทรา

งานแสดงสินค้า

9 มิ.ย. 2565 - 9 มิ.ย. 2565

เวลา 09:00 น. - 00:00 น.

วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม ต.คลองขุด อ.บ้านโพธิ์

038514653

ดูทั้งหมด
ปฏิทินกิจกรรมกระทรวงพาณิชย์ เดือน พฤษภาคม 2565
ปฏิทินกิจกรรมกระทรวงพาณิชย์ เดือน พฤษภาคม 2565
ปฏิทินกิจกรรมกระทรวงพาณิชย์ เดือน พฤษภาคม 2565

ผู้ประกอบการ/ตลาด

ปรับปรุงข้อมูล 30 พฤษภาคม 2562

1
คลังข้อมูล

datawarehouse

28
การบริหารจัดการ

Management

37
รายงาน

Report

บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER ที่สำคัญ

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์