กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค

Regional Commercial Affairs Division
ข่าว/ประกาศ

ผอ.กบภ. เข้าร่วมการประชุมกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ครั้งที่ 40/2565

การประชุมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ (Knowledge Management: KM) ครั้งที่ 3

รายงานการค้าชายแดน ประจำเดือนมิถุนายน 2565

ประกาศผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ

ปฏิทินกิจกรรมกระทรวงพาณิชย์ เดือน กันยายน 2565

ปฏิทินกำหนดวันประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน ประจำปี พ.ศ.2565

1 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565

เวลา 09:00 น. - 12:00 น.

ห้องประชุมศรีสองรัก ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเลย

042811163

งานแสดงสินค้า

24 เม.ย. 2565 - 30 ธ.ค. 2565

เวลา 08:30 น. - 16:28 น.

บริเวณทางเข้าหน้าศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร (ตึกใหม่)

มหัศจรรย์มุกดาหาร 3 พิภพ

งานแสดงสินค้า

29 ก.ค. 2565 - 11 ต.ค. 2565

ไม่ระบุเวลา

29 ก.ค. ณ แก่งกระเบา อ.หว้านใหญ่ 29 ส.ค. ณ สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 2 10 ก.ย. วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์

ดูทั้งหมด
ปฏิทินกิจกรรมกระทรวงพาณิชย์ เดือน กันยายน 2565
ปฏิทินกิจกรรมกระทรวงพาณิชย์ เดือน กันยายน 2565
ปฏิทินกิจกรรมกระทรวงพาณิชย์ เดือน กันยายน 2565

ผู้ประกอบการ/ตลาด

ปรับปรุงข้อมูล 30 พฤษภาคม 2562

1
คลังข้อมูล

datawarehouse

28
การบริหารจัดการ

Management

37
รายงาน

Report

บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER ที่สำคัญ

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์