กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค

Regional Commercial Affairs Division
ข่าว/ประกาศ

การจัดงาน "มหัศจรรย์ของดีปัตตานี เมืองงามสามวัฒนธรรม" (Wonderful Pattani)

การลงพื้นที่การติดตามผลการดำเนินงานของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดปทุมธานี

รายงานภาวะราคาและสถานการณ์สินค้าเกษตรที่สำคัย ประจำวันที่ 26 ตุลาคม 2563

ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2563

ปฏิทินกิจกรรมกระทรวงพาณิชย์ เดือน ตุลาคม 2563

งานประเพณี "สมมาน้ำ คืนเพ็ง เส็งประทีป" จังหวัดร้อยเอ็ด

30 ต.ค. 2563 - 31 ต.ค. 2563

ไม่ระบุเวลา

บึงพลาญชัย จังหวัดร้อยเอ็ด

ดูทั้งหมด
ปฏิทินกิจกรรมกระทรวงพาณิชย์ เดือน ตุลาคม 2563
ปฏิทินกิจกรรมกระทรวงพาณิชย์ เดือน ตุลาคม 2563
ปฏิทินกิจกรรมกระทรวงพาณิชย์ เดือน ตุลาคม 2563

ผู้ประกอบการ/ตลาด

ปรับปรุงข้อมูล 30 พฤษภาคม 2562

1
คลังข้อมูล

datawarehouse

28
การบริหารจัดการ

Management

37
รายงาน

Report

บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์