กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค

Regional Commercial Affairs Division
ข่าว/ประกาศ

การจัดงาน "มหัศจรรย์ของดีปัตตานี เมืองงามสามวัฒนธรรม" (Wonderful Pattani)

รายงานภาวะราคาและสถานการณ์สินค้าเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 24 กันยายน 2563

ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2563

ปฏิทินกิจกรรมกระทรวงพาณิชย์ เดือน กันยายน 2563

ปฏิทินงานจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจาเดือน

การจัดฝึกอบรม

1 ต.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2563

ไม่ระบุเวลา

Lanna Expo 2020 "กินดี อยู่ดี ชีวิตวิถีใหม่"

งานแสดงสินค้า

18 ก.ย. 2563 - 27 ก.ย. 2563

ไม่ระบุเวลา

ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ เฉลิมพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่

งานมหกรรมซีฟู้ดภาคใต้ "ลุยเลสุราษฎร์ธานี"

งานแสดงสินค้า

24 ก.ย. 2563 - 28 ก.ย. 2563

เวลา 10:00 น. - 22:00 น.

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าสุราษฎร์ธานี

077289108

ดูทั้งหมด
ปฏิทินกิจกรรมกระทรวงพาณิชย์ เดือน กันยายน 2563
ปฏิทินกิจกรรมกระทรวงพาณิชย์ เดือน กันยายน 2563
ปฏิทินกิจกรรมกระทรวงพาณิชย์ เดือน กันยายน 2563

ผู้ประกอบการ/ตลาด

ปรับปรุงข้อมูล 30 พฤษภาคม 2562

1
คลังข้อมูล

datawarehouse

28
การบริหารจัดการ

Management

37
รายงาน

Report

บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์