กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค

Regional Commercial Affairs Division

แหล่งเงินทุน

588 ยอดเข้าชม

สินเชื่อเพื่อต่อยอดธุรกิจกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

โครงการ  สินเชื่อเพื่อต่อยอดธุรกิจกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ดูรายละเอียดเพิ่มเติม  : https://www.baac.or.th/th/content-news.php?content_id=14651&content_group_sub=1&content_group=3&content_group_semi=0002&inside=1

21 ส.ค. 2562 66

อ่านเพิ่มเติม