กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค

Regional Commercial Affairs Division

ผลการดำเนินงาน

5936 ยอดเข้าชม

งานเสวนา “จัดทัพพาณิชย์ภูมิภาคจากฐานรากสู่ตลาดโลก”

กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค จัดงานเสวนา “จัดทัพพาณิชย์ภูมิภาคจากฐานรากสู่ตลาดโลก” --------------------------------------------------------------------------------------           ในวันพุธที่10

29 ส.ค. 2562 81

อ่านเพิ่มเติม
กบภ. จัดฝึกอบรมการปรับปรุงเว็บไซต์สำนักงานพาณิชย์จังหวัด

วันที่ 9 กรกฎาคม 2562  ผู้อำนวยการกองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค (นายวันชัย อาจกมล) เป็นประธานในการกล่าวเปิดการฝึกอบรมตามโครงการปรับปรุงเว็บไซต์สำนักงานพาณิชย์จังหวัด 76 จังหวัด10

7 ส.ค. 2562 58

อ่านเพิ่มเติม
งาน “ม่วนแซ่บอีหลี ของดีภาคอีสาน” ณ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

วันที่ 4 กรกฎาคม 2562  รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ (นายสุชาติ สินรัตน์) เป็นประธานในพิธีเปิด งาน “ม่วนแซ่บอีหลี10

7 ส.ค. 2562 58

อ่านเพิ่มเติม
นางสาวพัทยา เชิงสะอาดที่ปรึกษาการพาณิชย์นำทีมลงพื้นที่เตรียมความพร้อมให้แก่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา เพื่อรับการตรวจป

    นางสาวพัทยา เชิงสะอาดที่ปรึกษาการพาณิชย์นำทีมลงพื้นที่เตรียมความพร้อมให้แก่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา เพื่อรับการตรวจประเมินจากคณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก ประจำปี พ.ศ. 2562    10

29 มิ.ย. 2562 66

อ่านเพิ่มเติม
ผลการดำเนินงานที่สำคัญของสำนักงานพาณิชย์จังหวัด ?ระหว่างวันที่ 10-17 กุมภาพันธ์ 2559

• ด้านกิจกรรมประชารัฐ ผลการดำเนินงานภายใต้นโยบายประชารัฐ การร่วมมือกันระหว่างเกษตรกรและประชาชน ส่วนราชการ และผู้ประกอบการท้องถิ่น เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจท้องถิ่น สำนักงานพาณิชย์จังหวัดได้ดำเนินกิจกรรม ดังนี้ 1. การจัดพื้นที่ตลาด เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้มีสถานที่จำหน่ายสินค้า10

29 มิ.ย. 2562 41

อ่านเพิ่มเติม