กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค

Regional Commercial Affairs Division

ผลการดำเนินงาน

5943 ยอดเข้าชม

รายงานผลการให้บริการห้องสมุดดิจิทัลกระทรวงพาณิชย์ (MOC Lireary) ประจำเดือนตุลาคม 2562

ผลการให้บริการของห้องสมุดกระทรวงพาณิชย์ประจำ เดือนตุลาคม 2562 ดังนี้ 1. จำนวนหนังสือทั้งหมดทุกประเภท รวมทั้งสิ้น 19,529 เล่ม 2.10

18 พ.ย. 2562 79

อ่านเพิ่มเติม
บริการเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัด

♦  ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-less)       ♦  งานทรัพยากรบุคคล/สวัสดิการ   ♦  หลักสูตรอบรมสำหรับเจ้าหน้าที่10

1 พ.ย. 2562 4464

อ่านเพิ่มเติม
ผลการดำเนินการของศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร ไตรมาสที่ 4 ของงบประมาณ 2562

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ (นายสุชาติ สินรัตน์) เข้ารีบรางวัล "โล่ประกาศเกียรติคุณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่นปี10

31 ต.ค. 2562 59

อ่านเพิ่มเติม
กบภ. จัดกิจกรรม KM ประจำเดือนกันยายน 2562

วันที่ 3 กันยายน 2562: กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค (กบภ.) จัดกิจกรรม KM ประจำเดือนกันยายน 256210

3 ก.ย. 2562 102

อ่านเพิ่มเติม