กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค

Regional Commercial Affairs Division

ผลการดำเนินงาน

6029 ยอดเข้าชม

รายงานผลการให้บริการห้องสมุดดิจิทัลกระทรวงพาณิชย์ (MOC Lireary) ประจำเดือนตุลาคม 2562

ผลการให้บริการของห้องสมุดกระทรวงพาณิชย์ประจำ เดือนตุลาคม 2562 ดังนี้ 1. จำนวนหนังสือทั้งหมดทุกประเภท รวมทั้งสิ้น 19,529 เล่ม 2.10

18 พ.ย. 2562 80

อ่านเพิ่มเติม
บริการเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัด

♦  ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-less)       ♦  งานทรัพยากรบุคคล/สวัสดิการ   ♦  หลักสูตรอบรมสำหรับเจ้าหน้าที่10

1 พ.ย. 2562 4586

อ่านเพิ่มเติม
ผลการดำเนินการของศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร ไตรมาสที่ 4 ของงบประมาณ 2562

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ (นายสุชาติ สินรัตน์) เข้ารีบรางวัล "โล่ประกาศเกียรติคุณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่นปี10

31 ต.ค. 2562 60

อ่านเพิ่มเติม
กบภ. จัดฝึกอบรมการปรับปรุงเว็บไซต์สำนักงานพาณิชย์จังหวัด

วันที่ 9 กรกฎาคม 2562  ผู้อำนวยการกองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค (นายวันชัย อาจกมล) เป็นประธานในการกล่าวเปิดการฝึกอบรมตามโครงการปรับปรุงเว็บไซต์สำนักงานพาณิชย์จังหวัด 76 จังหวัด10

7 ส.ค. 2562 60

อ่านเพิ่มเติม