กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค

Regional Commercial Affairs Division

ผลการดำเนินงาน

6045 ยอดเข้าชม

การตรวจติดตามผลการดำเนินงาน โครงการ " พาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชน Lot 3 " จังหวัดปราจีนบุรี

วันศุกร์ที่ 22 พ.ค.2563 รองปลัดกระทรวงพาณิชย์(นายสุชาติ  สินรัตน์) ลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตามผลการดำเนินงาน โครงการ "พาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชน Lot 310

25 พ.ค. 2563 170

อ่านเพิ่มเติม