กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค

Regional Commercial Affairs Division

ผลการดำเนินงาน

5996 ยอดเข้าชม

การตรวจเยี่ยมโครงการพาณิชย์ลดราคา ช่วยประชาชน Lot 4 และกิจกรรมส่งเสริมตลาดสินค้าชุมชน

วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563 เวลา: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) นำคณะผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ ประกอบด้วย10

22 มิ.ย. 2563 50

อ่านเพิ่มเติม
การตรวจติดตามสถานการณ์ราคาน้ำมันปาล์มและโครงการ พาณิชย์ลดราคา! ช่วยประชาชน" Lot 4 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และกระบี่

วันที่ 16-17 มิถุนายน 2563: นายสุชาติ สินรัตน์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ เดินทางลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดกระบี่ เพื่อตรวจติดตามสถานการณ์ราคาปาล์มน้ำมันในพื้นที่10

17 มิ.ย. 2563 122

อ่านเพิ่มเติม
การแถลงข่าววิสัยทัศน์ "เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด" ภายใต้ยุทธศาสตร์ ตลาดนำการผลิต

วันที่ 10 มิถุนายน 2563: นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์10

10 มิ.ย. 2563 171

อ่านเพิ่มเติม
เปิดตัวโครงการ "พาณิชย์ลดราคา ช่วยประชาชน Lot 4"

วันที่ 5 มิถุนายน 2563: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) เปิดตัวโครงการ "พาณิชย์ลดราคา ช่วยประชาชน10

5 มิ.ย. 2563 351

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมแนวทางดำเนินการโครงการเพิ่มศักยภาพด้านการตลาดสินค้าและบริการในเชิงเศรษฐกิจสร้างสร้างกลุ่มจังหวัดภาคกลาง

วันนี้ 5 มิถุนายน 63: พาณิชย์จังหวัด (กลุ่มจังหวัดภาคกลาง) พร้อมด้วย กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาคร่วมประชุมพิจารณาแนวทางดำเนินการโครงการเพิ่มศักยภาพด้านการตลาดสินค้าและบริการในเชิงเศรษฐกิจสร้างสร้างกลุ่มจังหวัดภาคกลาง ประจำปีงบประมาณ 256310

5 มิ.ย. 2563 107

อ่านเพิ่มเติม