กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค

Regional Commercial Affairs Division

ผลการดำเนินงาน

6023 ยอดเข้าชม

การประชุมหารือแนวทางการปฏิบัติงานของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคอีสานตอนล่าง 1 และติดตามโครงการ Lot 7

กระทรวงพาณิชย์ดำเนินงานตามนโยบายของ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในการช่วยเหลือลดค่าครองชีพประชาชนกับโครงการ “พาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชน”Lot ที่ 7 โดยร่วมมือกับผู้ผลิต-ผู้จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค ห้างสรรพสินค้า10

23 พ.ย. 2563 177

อ่านเพิ่มเติม
การลงพื้นที่การติดตามผลการดำเนินงานของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดปทุมธานี

ในวันที่ 27 ตุลาคม 2563: ผู้อำนวยการกองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค (นายวันชัย อาจกมล) ร่วมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (นางธนันดา10

27 ต.ค. 2563 99

อ่านเพิ่มเติม
การติดตามสถานการณ์ข้าวกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนคร

 วันนี้ 20  ตุลาคม 2563: ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ (นายวันชัย วราวิทย์) ลงพื้นที่จังหวัดสกลนคร เพื่อประชุมรับฟังข้อมูลและติดตามสถานการณ์ข้าวกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนคร  จากนั้นเดินทางไปยังอำเภอพรรณานิคม10

20 ต.ค. 2563 136

อ่านเพิ่มเติม