กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค

Regional Commercial Affairs Division

ผลการดำเนินงาน

5082 ยอดเข้าชม

การประชุมการถ่ายทอดความรู้ (KM) กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564: กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค จัดการประชุมการถ่ายทอดความรู้ (KM) ให้กับบุคลากรภายในกองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค รวมทั้งการเแลกเปลี่ยนความรู้ ภายในกลุ่มงาน 

8 เม.ย. 2564 30

อ่านเพิ่มเติม