กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค

Regional Commercial Affairs Division

ผลการดำเนินงาน

957 ยอดเข้าชม

การตรวจเยี่ยมการเชื่อมโยงซื้อ-ขายแลกเปลี่ยนสินค้า ของสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาด ธ.ก.ส. (สกต.) สาขากระบี่

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563: รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ (นายสุพพัต อ่องแสงคุณ) และคณะผู้แทนสำนักงบประมาณ และผู้อำนวยการกองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค (นายวันชัย10

15 ก.ย. 2563 35

อ่านเพิ่มเติม
การประชุมหารือผ่านระบบ Web Conference การดำเนินการตามแผนการแลกเปลี่ยนซื้อขายสินค้าและเชื่อมโยงตลาดระหว่างจังหวัด

วันที่ 3 กรกฎาคม 2563: นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานการประชุมหารือผ่านระบบ Web Conference10

3 ก.ค. 2563 90

อ่านเพิ่มเติม
การประชุมหารือ Web Conference กับสำนักงานพาณิชย์จังหวัด ครั้งที่ 6/2563

วันที่ 26 มิถุนายน 2563: รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ (นายสุชาติ สินรัตน์) เป็นประธานการประชุมหารือ Web Conference10

26 มิ.ย. 2563 147

อ่านเพิ่มเติม
การตรวจเยี่ยมโครงการพาณิชย์ลดราคา ช่วยประชาชน Lot 4 และกิจกรรมส่งเสริมตลาดสินค้าชุมชน

วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563 เวลา: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) นำคณะผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ ประกอบด้วย10

22 มิ.ย. 2563 25

อ่านเพิ่มเติม