กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค

Regional Commercial Affairs Division

ผลการดำเนินงาน

9437 ยอดเข้าชม

การประชุมติดตามการดำเนินการ Salesman จังหวัด ระหว่างสำนักงานพาณิชย์จังหวัด 76 จังหวัดและสำนักงานการค้าต่างประเทศ (สคต.)

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2564: รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ (นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์) เป็นประธานการประชุม Salesman จังหวัก10

20 ก.ค. 2564 47

อ่านเพิ่มเติม
การประชุมกองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค: การถ่ายทอดความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ (KM: Knowledge Management) เดือนมิถุนายน

เมื่อวันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564: กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาคได้จัดประชุมกองบริหารพาณิชย์ภูมิภาค โดยมีนายวันชัย อาจกมล ผู้อำนวยการกองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค เป็นประธานในการประชุม โดยให้บุคลากรภายในหน่วยงานได้มีการถ่ายทอดความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน10

28 มิ.ย. 2564 88

อ่านเพิ่มเติม