กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค

Regional Commercial Affairs Division

ผลการดำเนินงาน

8564 ยอดเข้าชม

การลงนามบันทึกความร่วมมือร่วมกันระหว่าง? EXIM BANK ไทย? EXIM BANK มาเลเซีย? และ? SME BANK? ไทย? และ? SME BANK? มาเลเซีย

วันนี้? 16? กุมภาพันธ์? 2563 : รองนายกรัฐมนตรี?และรัฐมนตรี?ว่าการกระทรวง?พาณิชย์? (นายจุ?รินทร์? ลักษณวิศิษฏ์)? ให้เกียรติ?เป็นสักขีพยานการลงนามบันทึกความร่วมมือร่วมกันระหว่าง? EXIM10

17 ก.พ. 2563 219

อ่านเพิ่มเติม
การประชุมร่วมกับพาณิชย์จังหวัด กลุ่มจังหวัดภาคกลาง 17 จังหวัด

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563: ปลัดกระทรวงพาณิชย์ (นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร) เป็นประธานการประชุมร่วมกับพาณิชย์จังหวัด กลุ่มจังหวัดภาคกลาง 1710

4 ก.พ. 2563 506

อ่านเพิ่มเติม
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพัฒนาขีดความสามารถผ่านการจัดการความรู้ (Knowledge Management-KM)

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563: รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ (นายสุชาติ สินรัตน์) เป็นประธานในสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การพัฒนาขีดความสามารถผ่านการจัดการความรู้ (Knowledge10

4 ก.พ. 2563 299

อ่านเพิ่มเติม
แบบฟอร์มการรายงานพิเศษ

แบบฟอร์มการรายงานพิเศษ         กรุณาเลือกหัวข้อรายงานเพื่อเข้าสู่ช่องทางการรายงาน   +   สำรวจรายชื่อเข้าร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานแสดงสินค้าอาหาร 2565 ผ่านระบบ10

24 ม.ค. 2563 19738

อ่านเพิ่มเติม