กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค

Regional Commercial Affairs Division

ผลการดำเนินงาน

7903 ยอดเข้าชม

การตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินการของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดยะลา

วันนี้ 17 ก.พ. 2563 เวลา 09.00 น. :รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ (นายสุชาติ? สินรัตน์?)10

17 ก.พ. 2563 267

อ่านเพิ่มเติม
การตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินการของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดปัตตานี

วันนี้ 17 ก.พ. 2563 เวลา 11.30 น. รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ (นายสุชาติ สินรัตน์)10

17 ก.พ. 2563 243

อ่านเพิ่มเติม
การลงนามบันทึกความร่วมมือร่วมกันระหว่าง? EXIM BANK ไทย? EXIM BANK มาเลเซีย? และ? SME BANK? ไทย? และ? SME BANK? มาเลเซีย

วันนี้? 16? กุมภาพันธ์? 2563 : รองนายกรัฐมนตรี?และรัฐมนตรี?ว่าการกระทรวง?พาณิชย์? (นายจุ?รินทร์? ลักษณวิศิษฏ์)? ให้เกียรติ?เป็นสักขีพยานการลงนามบันทึกความร่วมมือร่วมกันระหว่าง? EXIM10

17 ก.พ. 2563 217

อ่านเพิ่มเติม
การประชุมร่วมกับพาณิชย์จังหวัด กลุ่มจังหวัดภาคกลาง 17 จังหวัด

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563: ปลัดกระทรวงพาณิชย์ (นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร) เป็นประธานการประชุมร่วมกับพาณิชย์จังหวัด กลุ่มจังหวัดภาคกลาง 1710

4 ก.พ. 2563 502

อ่านเพิ่มเติม
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพัฒนาขีดความสามารถผ่านการจัดการความรู้ (Knowledge Management-KM)

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563: รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ (นายสุชาติ สินรัตน์) เป็นประธานในสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การพัฒนาขีดความสามารถผ่านการจัดการความรู้ (Knowledge10

4 ก.พ. 2563 295

อ่านเพิ่มเติม