กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค

Regional Commercial Affairs Division

ผลการดำเนินงาน

8596 ยอดเข้าชม

การประชุมคณะทำงานเฉพาะกิจในการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับสินค้าและบริการด้านอุปโภคบริโภค ระดับประเทศ

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563 : กระทรวงพาณิชย์ได้จัดประชุมคณะทำงานเฉพาะกิจในการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับสินค้าและบริการด้านอุปโภคบริโภค ระดับประเทศ โดยมีนายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์10

27 มี.ค. 2563 170

อ่านเพิ่มเติม
แผนงาน (อบรม/สัมมนา) กบภ. ประจำปีงบประมาณ 2563

กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาคมีกำหนด แผนงาน (อบรม/สัมมนา) กบภ. ประจำปีงบประมาณ 2563  

11 มี.ค. 2563 210

อ่านเพิ่มเติม
กระทรวงพาณิชย์ผนึกบิ๊กซี จัดแคมเปญ“ข้าวถุงร่วมใจ ประหยัดทั่วไทย ที่บิ๊กซี”ครั้งที่ 12

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563: นายสุชาติ สินรัตน์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ นายวิชัย เบญญาดิลก10

27 ก.พ. 2563 122

อ่านเพิ่มเติม
เปิดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า " Southern Market Show ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ

วันนี้? 20 กุมภาพันธ์ 2563: นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า "10

20 ก.พ. 2563 183

อ่านเพิ่มเติม
การตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินการของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดยะลา

วันนี้ 17 ก.พ. 2563 เวลา 09.00 น. :รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ (นายสุชาติ? สินรัตน์?)10

17 ก.พ. 2563 269

อ่านเพิ่มเติม