กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค

Regional Commercial Affairs Division

ผลการดำเนินงาน

10422 ยอดเข้าชม

รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติงานของสำนักพาณิชย์จังหวัดลำพูน

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2566 นายวันชัย วราวิทย์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วย นางวรรณภรณ์ เกตุทัต10

24 ม.ค. 2566 14

อ่านเพิ่มเติม
รองปลัดกระทรวงพาณิชย์มอบแนวทางการขับเคลื่อนภารกิจกระทรวงพาณิชย์ในพื้นที่ภาคเหนือ

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2566 เวลา 15.00 น. นายวันชัย วราวิทย์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์10

24 ม.ค. 2566 16

อ่านเพิ่มเติม
รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 19 มกราคม 2566 นายวันชัย วราวิทย์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค (นายวันชัย อาจกมล)10

24 ม.ค. 2566 25

อ่านเพิ่มเติม
“ปลัดพาณิชย์”สั่งลุยโครงการ Local+ บูมสินค้า 3 กลุ่ม เพิ่มรายได้เศรษฐกิจฐานราก

“ปลัดพาณิชย์”เดินหน้าสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานราก จัดทำโครงการ Local+ บูมสินค้าศักยภาพ 3 กลุ่ม สินค้า BCG สินค้าอัตลักษณ์ สินค้านวัตกรรม10

18 ม.ค. 2566 58

อ่านเพิ่มเติม