กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค

Regional Commercial Affairs Division

ผลการดำเนินงาน

5932 ยอดเข้าชม

ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัคร รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ ด้านเทคนิค สถาบันวิจัยและพัฒ

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) สังกัดกระทรวงพาณิชย์ จัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของไทยให้มีขีดความสามารถสูงในตลาดโลก มีความประสงค์รับสมัครบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและมีความกระตือรือร้นในการทำงาน ในตำแหน่งดังต่อไปนี้

17 มิ.ย. 2562 135

อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) ขอเชิญเข้าร่วมฟังการวิเคราะห์เศรษฐกิจไทยปี 2562 ในงานสัมมนา "มองโลก มองไทย ทิศท

สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) ขอเชิญเข้าร่วมฟังการวิเคราะห์เศรษฐกิจไทยปี 2562 ในงานสัมมนา "มองโลก มองไทย ทิศทางการส่งออก ปี 2562"10

17 มิ.ย. 2562 53

อ่านเพิ่มเติม