กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค

Regional Commercial Affairs Division

ผลการดำเนินงาน

9948 ยอดเข้าชม

แบบฟอร์มการรายงานพิเศษ

แบบฟอร์มการรายงานพิเศษ         กรุณาเลือกหัวข้อรายงานเพื่อเข้าสู่ช่องทางการรายงาน + ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานสพจ. + จำนวนการรับคำขอการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา10

24 ม.ค. 2563 21892

อ่านเพิ่มเติม