กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค

Regional Commercial Affairs Division

ผลการดำเนินงาน

5935 ยอดเข้าชม

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) ร่วมงานมหกรรมการค้าชายแดนและเขตพัฒนาเศรษฐกิจฯ

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ ร่วมงานมหกรรมการค้าชายแดนและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร-สะหวันนะเขต “สานสัมพันธ์การค้า เชื่อมโยงสองฝั่งโขง” และตรวจเยี่ยมพบปะเกษตรกร ชี้แจงโครงการนโยบายประกันรายได้เกษตรกร ระหว่างวันที่10

17 ก.ย. 2562 57

อ่านเพิ่มเติม
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ ลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เพื่อศึกษาและติดตามสภาพปัญห

วันที่ 30 สิงหาคม 2562 กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาคร่วมติดตามคณะเดินทางของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล) พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ ลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เพื่อศึกษาและติดตามสภาพปัญหาในการเชื่อมโยงเครือข่ายภูมิภาคสู่ตลาดโลกและติดตามสถานการณ์สินค้าเกษตร10

30 ส.ค. 2562 121

อ่านเพิ่มเติม
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ ลงพื้นที่ เพื่อศึกษาและรับฟังปญัหาจากประชาชนสู่การขับเค

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ ลงพื้นที่เพื่อศึกษาและรับฟังปัญหาจากประชาชนสู่การขับเคลื่อนสินค้าท้องถิ่นสู่ตลาดโลก  ----------------------------------------------------------------------------------------- กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาคร่วมติดตามคณะเดินทางของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล) พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ ลงพื้นที่เพื่อศึกษา และรับฟังปัญหาจากประชาชนเพื่อนำมาขับเคลื่อนการเพิ่มศักยภาพการส่งออกภายใต้นโยบายรัฐบาลและนโยบายกระทรวงให้เกิดเป็นรูปธรรมให้บรรลุเป้าตามนโยบาย10

30 ส.ค. 2562 106

อ่านเพิ่มเติม
กระทรวงพาณิชย์ประชุมมอบนโยบายทูตพาณิชย์ - เกษตร และพาณิชย์จังหวัด

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธาน ประชุมมอบนโยบายเพื่อเชื่อมโยงการปฏิบัติงานของกระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ฯ เพื่อเป้าหมายและสถานการณ์การส่งออกของไทย ปี 2562 โดยมี10

29 ส.ค. 2562 94

อ่านเพิ่มเติม
ประชาสัมพันธ์ การตอบแบบสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเตอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2561 โดยสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สพธอ. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จัดทำการสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2561 โดยในส่วนของคำถามพิเศษประจำปีนี้มุ่งเน้นสำรวจความตระหนักในการดูแลข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำข้อมูลไปใช้ในการกำหนดนโยบายและสร้างกลไกการให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล10

17 มิ.ย. 2562 59

อ่านเพิ่มเติม