กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค

Regional Commercial Affairs Division

ผลการดำเนินงาน

9435 ยอดเข้าชม

การประชุมทางไกลประจำเดือน ผ่านระบบ Web Conference กับสำนักงานพาณิชย์จังหวัด 76 จังหวัด

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563: กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค (กบภ.) จัดการประชุมทางไกลประจำเดือนธันวาคม 2563 ผ่านระบบ Web10

24 ธ.ค. 2563 141

อ่านเพิ่มเติม
แผนงาน (อบรม/สัมมนา) กบภ. ประจำปีงบประมาณ 2563

กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาคมีกำหนด แผนงาน (อบรม/สัมมนา) กบภ. ประจำปีงบประมาณ 2563  

11 มี.ค. 2563 212

อ่านเพิ่มเติม
แบบฟอร์มการรายงานพิเศษ

แบบฟอร์มการรายงานพิเศษ         กรุณาเลือกหัวข้อรายงานเพื่อเข้าสู่ช่องทางการรายงาน + รายชื่อเจ้าหน้าที่จัดทำแบบฟอร์มประเมินความพึงพอใจรายบุคคลของสพจ. + รายงานยอดบริจาคกฐินพระราชทาน ปี10

24 ม.ค. 2563 20463

อ่านเพิ่มเติม