กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค

Regional Commercial Affairs Division

ผลการดำเนินงาน

8583 ยอดเข้าชม

การจัดงาน "มหัศจรรย์ของดีปัตตานี เมืองงามสามวัฒนธรรม" (Wonderful Pattani)

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563: ปลัดกระทรวงพาณิชย์ (นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร) มอบหมายให้กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค (กบภ.) โดยมีนายระพี10

13 ก.ย. 2563 142

อ่านเพิ่มเติม
กิจกรรม Intellectual Property for Business 2020 (IP4B2020)

ครั้งแรกในประเทศไทย!! กับการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ด้วยทรัพย์สินทางปัญญาให้แก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจรายย่อยและขนาดย่อมในกลุ่ม BCG Economy ทั่วประเทศ   ขอเชิญสมัครเข้าร่วมกิจกรรม Intellectual Property for10

11 ก.ย. 2563 121

อ่านเพิ่มเติม
“เซลล์แมน จังหวัด จัดซื้อขายแลกเปลี่ยน Counter Trade"

    กระทรวงพาณิชย์กำหนดจัดงาน “เซลล์แมน จังหวัด จัดซื้อขายแลกเปลี่ยน Counter Trade"  โดยมีการจัดกิจกรรมการเจรจาจับคู่ธุรกิจและจัดทำข้อตกลงแลกเปลี่ยนซื้อขายสินค้าจังหวัด “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” 10

27 ส.ค. 2563 60

อ่านเพิ่มเติม
“โครงการบ่มเพาะแบรนด์ไทย รุ่นที่ 3 (IDEA LAB 3)”

ขอเชิญผู้ประกอบการจากทุกภูมิภาคในกลุ่มสินค้า?เกษตรแปรรูปและอาหาร สุขภาพและความงาม และไลฟ์สไตล์และหัตถกรรม  สมัครเข้าร่วม “โครงการบ่มเพาะแบรนด์ไทย รุ่นที่ 3 (IDEA LAB 3)”10

1 ก.ค. 2563 308

อ่านเพิ่มเติม
โครงการขอรับตราสัญลักษณ์ Thailand Trust Mark (T Mark) ภายใต้โครงการสร้างแบรนด์ประเทศไทย

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กำนหนดจัดโครงการขอรับตราสัญลักษณ์ Thai Trust (T Mark) ภายใต้โครงการสร้างแบรนด์ประเทศไทยในด้านการค้าและบริการยุค Thailand 4.0  (Branding10

1 ก.ค. 2563 253

อ่านเพิ่มเติม