กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค

Regional Commercial Affairs Division

ผลการดำเนินงาน

6017 ยอดเข้าชม

การประชุมยกระดับการเชื่อมโยงการค้าภูมิภาคพาณิชย์ภาคเหนือ 17 จังหวัด ครั้งที่ 1/2563

วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2563: รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ (นายสุชาติ สินรัตน์) และรองปลัดกระทรวงพาณิชย์ (นายสุพพัต อ่องแสงคุณ)10

19 ธ.ค. 2562 663

อ่านเพิ่มเติม
4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ยกพลจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า North Agri Trade & Connecting

เมื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 รองปลัดกระทรวงพาณิชย์  (นายสุชาติ  สินรัตน์)10

19 พ.ย. 2562 728

อ่านเพิ่มเติม
การเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม เลื่อนการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 จากวันที่ 24 ตุลาคม 256210

19 พ.ย. 2562 170

อ่านเพิ่มเติม