กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค

Regional Commercial Affairs Division

ผลการดำเนินงาน

7872 ยอดเข้าชม

โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี2563/64

โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี2563/64 ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรผู้ปลูกข้าว      - หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ การดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี10

10 พ.ย. 2563 245

อ่านเพิ่มเติม
การประชุมการค้าชายแดนและค้าข้ามแดนสืบเนื่องจาก กรอ.พาณิชย์

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. ปลัดกระทรวงพาณิชย์ (นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร)10

10 พ.ย. 2563 144

อ่านเพิ่มเติม
การจัดงาน "มหัศจรรย์ของดีปัตตานี เมืองงามสามวัฒนธรรม" (Wonderful Pattani)

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563: ปลัดกระทรวงพาณิชย์ (นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร) มอบหมายให้กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค (กบภ.) โดยมีนายระพี10

13 ก.ย. 2563 139

อ่านเพิ่มเติม
กิจกรรม Intellectual Property for Business 2020 (IP4B2020)

ครั้งแรกในประเทศไทย!! กับการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ด้วยทรัพย์สินทางปัญญาให้แก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจรายย่อยและขนาดย่อมในกลุ่ม BCG Economy ทั่วประเทศ   ขอเชิญสมัครเข้าร่วมกิจกรรม Intellectual Property for10

11 ก.ย. 2563 120

อ่านเพิ่มเติม
“เซลล์แมน จังหวัด จัดซื้อขายแลกเปลี่ยน Counter Trade"

    กระทรวงพาณิชย์กำหนดจัดงาน “เซลล์แมน จังหวัด จัดซื้อขายแลกเปลี่ยน Counter Trade"  โดยมีการจัดกิจกรรมการเจรจาจับคู่ธุรกิจและจัดทำข้อตกลงแลกเปลี่ยนซื้อขายสินค้าจังหวัด “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” 10

27 ส.ค. 2563 59

อ่านเพิ่มเติม