กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค

Regional Commercial Affairs Division

ผลการดำเนินงาน

5938 ยอดเข้าชม

ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)

รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้านและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559

18 พ.ย. 2562 49

อ่านเพิ่มเติม
การเปิดงานโครงการพัฒนาร้านค้าปลีกยุคใหม่สู่ Smart โชวห่วย

นายจุรินทร์  ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานกล่าวเปิดงานโครงการพัฒนาร้านค้าปลีกยุคใหม่สู่ Smart โชวห่วย เมื่อวันพุธที่ 30 ตุลาคม 2562 ณ10

31 ต.ค. 2562 126

อ่านเพิ่มเติม
ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว

การกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดชเยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2562/63 รอบที่ 1 (งวดที่ 1)

16 ต.ค. 2562 115

อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนคร อุดรธานี สุรินทร์และอำนาจเจริญ เข้าร่วมรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2562

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนคร อุดรธานี สุรินทร์และอำนาจเจริญ เข้าร่วมรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2562 --------------------------------   สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์โดยที่ปรึกษาการพาณิชย์10

17 ก.ย. 2562 204

อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต จัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า “หร่อยแรง แหลงใต้ อ่าวไทยและอันดามัน”

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ตจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า “หร่อยแรง แหลงใต้ อ่าวไทยและอันดามัน” ณ ลานโปรโมชั่น ชั้นG ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ปิ่นเกล้า กรุงเทพฯ10

17 ก.ย. 2562 82

อ่านเพิ่มเติม