กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค

Regional Commercial Affairs Division

ผลการดำเนินงาน

8558 ยอดเข้าชม

ผอ.กบภ. เข้าร่วมการบรรยายให้ความรู้ให้กับข้าราชการที่จะไปประจำการต่างประเทศ

วันที่ 17 ธันวาคม 2563: ผู้อำนวยการกองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค (นายวันชัย อาจกมล) เป็นวิทยากรเข้าร่วมการบรรยายหัวข้อ "บทบาทและภารกิจของ สป.10

17 ธ.ค. 2563 188

อ่านเพิ่มเติม
รมว.ร่วมพิธีเปิดงาน "ธงฟ้า on the beach & Seafood festival หรอยริมเล@ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต

วันที่ 11 ธันวาคม 2563 รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) พร้อมด้วยปลัดกระทรวงพาณิชย์ (นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร)10

14 ธ.ค. 2563 132

อ่านเพิ่มเติม
รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์โครงการ "พาณิชย์ลดราคา! ช่วยประชาชน Lot 7 ณ จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563: รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ (นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์) ลงพื้นที่ ณ ห้างเซ็นโทซ่า10

26 พ.ย. 2563 159

อ่านเพิ่มเติม
โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี2563/64

โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี2563/64 ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรผู้ปลูกข้าว      - หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ การดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี10

10 พ.ย. 2563 249

อ่านเพิ่มเติม
การประชุมการค้าชายแดนและค้าข้ามแดนสืบเนื่องจาก กรอ.พาณิชย์

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. ปลัดกระทรวงพาณิชย์ (นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร)10

10 พ.ย. 2563 148

อ่านเพิ่มเติม