กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค

Regional Commercial Affairs Division

ผลการดำเนินงาน

10322 ยอดเข้าชม

การประชุมการถ่ายทอดความรู้ของกองบริการการพาณิชย์ภูมิภาค (KM) ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 2 มีนาคม 2564: กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค (กบภ.) ได้จัดประชุมการถ่ายทอดความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของแต่ละกลุ่มงานให้กับบุคลากรภายใน โดยมีผู้อำนวยการกองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค (นายวันชัย อาจกมล)10

2 มี.ค. 2564 199

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมคณะกรรมการเพื่อสนบัสนุนการดำเนินงานสำนักงานพาณิชย์จังหวัด ครั้งที่ 1/2564

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564: กองบริหารการพาณิชย์การพาณิชย์ภูมิภาค (กบภ.) ได้กำหนดจัดประชุมคณะกรรมการเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานสำนักงานพาณิชย์จังหวัด ครั้งที่ 1/2564 เวลา10

19 ก.พ. 2564 182

อ่านเพิ่มเติม
การตรวจเยี่ยมโครงการ "พาณิชย์ลดราคา! ช่วยประชาชน" กิจกรรมรณรงค์บริโภคช่วงเทศกาลตรุษจีน ปี 2564

เมื่อ วันที่ 10 ก.พ. 2564: นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ ได้รับมอบหมายจากปลัดกระทรวงพาณิชย์ ให้เข้าร่วมตรวจเยี่ยมโครงการ10

11 ก.พ. 2564 221

อ่านเพิ่มเติม
รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ ลงพื้นที่จังหวัดุบลราชธานี และศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 4 - 5 ก.พ. 2564: นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ และคณะผู้บริหาร10

6 ก.พ. 2564 145

อ่านเพิ่มเติม
การประชุมชี้แจงเกณฑ์การสมัครเข้าการขอรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564: นายวันชัย อาจกมล ผู้อำนวยการกองบริหารการพาณิชย์ภูมิ (กบภ.) เข้าร่วมการประชุมชี้แจงเกณฑ์การสมัตรเข้าการขอรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC)10

1 ก.พ. 2564 65

อ่านเพิ่มเติม
แนวทางการให้บริการแก่ผู้ประกอบการส่งออก-นำเข้าสินค้า

กรมการค้าต่างประเทศแจ้งแนวทางการให้บริการแก่ผู้ประกอบการส่งออก-นำเข้าสินค้า ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) ระลอก 2 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

21 ม.ค. 2564 41

อ่านเพิ่มเติม