กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค

Regional Commercial Affairs Division

ผลการดำเนินงาน

5941 ยอดเข้าชม

4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ยกพลจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า North Agri Trade & Connecting

เมื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 รองปลัดกระทรวงพาณิชย์  (นายสุชาติ  สินรัตน์)10

19 พ.ย. 2562 716

อ่านเพิ่มเติม
การเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม เลื่อนการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 จากวันที่ 24 ตุลาคม 256210

19 พ.ย. 2562 169

อ่านเพิ่มเติม
การเข้าร่วมการเปิดงานและออกบูท งานกาชาดประจำปี 2562

เมื่อเวลา 17.15 น. วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายนายวีระศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล)10

19 พ.ย. 2562 208

อ่านเพิ่มเติม