กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค

Regional Commercial Affairs Division

ผลการดำเนินงาน

10340 ยอดเข้าชม

การเข้าร่วมการปฏิบัติราชการในภูมิภาค เขตตรวจราชการที่ 6 ของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

27 มีนาคม 2564 รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ (นายรณรงค์  พูลพิพัฒน์) ร่วมเดินทางไปปฏิบัติราชการในการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค เขตตรวจราชการที่ 6 ของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์10

29 มี.ค. 2564 40

อ่านเพิ่มเติม
การฝึกอบรมการสร้างเครือข่ายการค้า - การลงทุนชายแดนและผ่านแดนภาคเหนือ ณ โรงแรมเฮอร์ริเทจ จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 17 - 19? มีนาคม? 2564: ที่ปรึกษาการพาณิชย์ (นางสาววันเพ็ญ นิโครวนจำรัส) เป็นประธาน10

23 มี.ค. 2564 105

อ่านเพิ่มเติม
การติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และพัทลุง

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564: นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์  ลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และพัทลุง10

23 มี.ค. 2564 108

อ่านเพิ่มเติม
แจ้งชาวสวนยางทั่วทั้งประเทศทราบ! โอนให้เกษตรกรสำเร็จเรียบร้อยแล้ว 1.34 ล้านราย เป็นเงินงบประมาณ 6,853.91 ล้านบาท

แจ้งชาวสวนยางทั่วทั้งประเทศทราบ! โอนให้เกษตรกรสำเร็จเรียบร้อยแล้ว 1.34 ล้านราย เป็นเงินงบประมาณ 6,853.91 ล้านบาท    4 มีนาคม10

6 มี.ค. 2564 66

อ่านเพิ่มเติม
จุรินทร์ ลุยเข้ม "ส่งสายตรวจเฉพาะกิจ" ตรวจสอบการซื้อขายผลปาล์มน้ำมัน ล่าสุดราคาผลปาล์มขยับขึ้น ! ช่วยเกษตรกรชาวสวนปาล์ม

จุรินทร์ ลุยเข้ม "ส่งสายตรวจเฉพาะกิจ" ตรวจสอบการซื้อขายผลปาล์มน้ำมัน ล่าสุดราคาผลปาล์มขยับขึ้น ! ช่วยเกษตรกรชาวสวนปาล์ม    5 มีนาคม10

6 มี.ค. 2564 43

อ่านเพิ่มเติม