กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค

Regional Commercial Affairs Division

ผลการดำเนินงาน

9440 ยอดเข้าชม

การฝึกอบรมการสร้างเครือข่ายการค้า - การลงทุนชายแดนและผ่านแดนภาคเหนือ ณ โรงแรมเฮอร์ริเทจ จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 17 - 19? มีนาคม? 2564: ที่ปรึกษาการพาณิชย์ (นางสาววันเพ็ญ นิโครวนจำรัส) เป็นประธาน10

23 มี.ค. 2564 102

อ่านเพิ่มเติม
การติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และพัทลุง

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564: นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์  ลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และพัทลุง10

23 มี.ค. 2564 105

อ่านเพิ่มเติม
แจ้งชาวสวนยางทั่วทั้งประเทศทราบ! โอนให้เกษตรกรสำเร็จเรียบร้อยแล้ว 1.34 ล้านราย เป็นเงินงบประมาณ 6,853.91 ล้านบาท

แจ้งชาวสวนยางทั่วทั้งประเทศทราบ! โอนให้เกษตรกรสำเร็จเรียบร้อยแล้ว 1.34 ล้านราย เป็นเงินงบประมาณ 6,853.91 ล้านบาท    4 มีนาคม10

6 มี.ค. 2564 62

อ่านเพิ่มเติม
จุรินทร์ ลุยเข้ม "ส่งสายตรวจเฉพาะกิจ" ตรวจสอบการซื้อขายผลปาล์มน้ำมัน ล่าสุดราคาผลปาล์มขยับขึ้น ! ช่วยเกษตรกรชาวสวนปาล์ม

จุรินทร์ ลุยเข้ม "ส่งสายตรวจเฉพาะกิจ" ตรวจสอบการซื้อขายผลปาล์มน้ำมัน ล่าสุดราคาผลปาล์มขยับขึ้น ! ช่วยเกษตรกรชาวสวนปาล์ม    5 มีนาคม10

6 มี.ค. 2564 41

อ่านเพิ่มเติม
การประชุมการถ่ายทอดความรู้ของกองบริการการพาณิชย์ภูมิภาค (KM) ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 2 มีนาคม 2564: กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค (กบภ.) ได้จัดประชุมการถ่ายทอดความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของแต่ละกลุ่มงานให้กับบุคลากรภายใน โดยมีผู้อำนวยการกองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค (นายวันชัย อาจกมล)10

2 มี.ค. 2564 195

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมคณะกรรมการเพื่อสนบัสนุนการดำเนินงานสำนักงานพาณิชย์จังหวัด ครั้งที่ 1/2564

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564: กองบริหารการพาณิชย์การพาณิชย์ภูมิภาค (กบภ.) ได้กำหนดจัดประชุมคณะกรรมการเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานสำนักงานพาณิชย์จังหวัด ครั้งที่ 1/2564 เวลา10

19 ก.พ. 2564 177

อ่านเพิ่มเติม