กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค

Regional Commercial Affairs Division

ผลการดำเนินงาน

6016 ยอดเข้าชม

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพัฒนาขีดความสามารถผ่านการจัดการความรู้ (Knowledge Management-KM)

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563: รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ (นายสุชาติ สินรัตน์) เป็นประธานในสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การพัฒนาขีดความสามารถผ่านการจัดการความรู้ (Knowledge10

4 ก.พ. 2563 270

อ่านเพิ่มเติม
แบบฟอร์มการรายงานพิเศษ

แบบฟอร์มการรายงานพิเศษ         กรุณาเลือกหัวข้อรายงานเพื่อเข้าสู่ช่องทางการรายงาน   + ทบทวนข้อมูลการจัดทำประกันภัยรถยนต์ สพจ. +10

24 ม.ค. 2563 17521

อ่านเพิ่มเติม
การประชุมร่วมในการรับทราบและเข้าใจในบทบาทในภาระกิจสำคัญของสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

ในวันที่ 23 มกราคม 2563. รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ (นายสุพพัต อ่องแสงคุณ) เป็นประธานการประชุมร่วมระหว่าง สำนักงานพาณิชย์จังหวัด กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง10

23 ม.ค. 2563 229

อ่านเพิ่มเติม
การประชุมพาณิชย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด เพื่อชักซ้อมความเข้าใจงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 และคำของบ 2564

วันที่ 25 ธันวาคม 2562: รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ (นายสุพพัต อ่องแสงคุณ) เป็นประธานในการประชุม ร่วมกับกองบริหารการคลัง และกองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค10

25 ธ.ค. 2562 336

อ่านเพิ่มเติม
พิธีเปิดงานลงนามความร่วมมือ (MOU) และคัดเลือกผลิตภัณฑ์เข้าร่วมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น

วันนี้ 24 ธันวาคม 2562: รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ (นายสุชาติ สินรัตน์) เป็นประธานพิธีเปิดงานลงนามความร่วมมือ (MOU) และคัดเลือกผลิตภัณฑ์เข้าร่วมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น10

24 ธ.ค. 2562 215

อ่านเพิ่มเติม