กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค

Regional Commercial Affairs Division

ผลการดำเนินงาน

7757 ยอดเข้าชม

รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์โครงการ "พาณิชย์ลดราคา! ช่วยประชาชน Lot 7 ณ จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563: รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ (นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์) ลงพื้นที่ ณ ห้างเซ็นโทซ่า10

26 พ.ย. 2563 150

อ่านเพิ่มเติม
โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี2563/64

โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี2563/64 ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรผู้ปลูกข้าว      - หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ การดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี10

10 พ.ย. 2563 240

อ่านเพิ่มเติม
การประชุมการค้าชายแดนและค้าข้ามแดนสืบเนื่องจาก กรอ.พาณิชย์

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. ปลัดกระทรวงพาณิชย์ (นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร)10

10 พ.ย. 2563 142

อ่านเพิ่มเติม
การจัดงาน "มหัศจรรย์ของดีปัตตานี เมืองงามสามวัฒนธรรม" (Wonderful Pattani)

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563: ปลัดกระทรวงพาณิชย์ (นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร) มอบหมายให้กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค (กบภ.) โดยมีนายระพี10

13 ก.ย. 2563 137

อ่านเพิ่มเติม
กิจกรรม Intellectual Property for Business 2020 (IP4B2020)

ครั้งแรกในประเทศไทย!! กับการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ด้วยทรัพย์สินทางปัญญาให้แก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจรายย่อยและขนาดย่อมในกลุ่ม BCG Economy ทั่วประเทศ   ขอเชิญสมัครเข้าร่วมกิจกรรม Intellectual Property for10

11 ก.ย. 2563 118

อ่านเพิ่มเติม