กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค

Regional Commercial Affairs Division

ผลการดำเนินงาน

6259 ยอดเข้าชม

เปิดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า " Southern Market Show ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ

วันนี้? 20 กุมภาพันธ์ 2563: นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า "10

20 ก.พ. 2563 173

อ่านเพิ่มเติม
การตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินการของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดยะลา

วันนี้ 17 ก.พ. 2563 เวลา 09.00 น. :รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ (นายสุชาติ? สินรัตน์?)10

17 ก.พ. 2563 259

อ่านเพิ่มเติม
การตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินการของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดปัตตานี

วันนี้ 17 ก.พ. 2563 เวลา 11.30 น. รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ (นายสุชาติ สินรัตน์)10

17 ก.พ. 2563 228

อ่านเพิ่มเติม
การลงนามบันทึกความร่วมมือร่วมกันระหว่าง? EXIM BANK ไทย? EXIM BANK มาเลเซีย? และ? SME BANK? ไทย? และ? SME BANK? มาเลเซีย

วันนี้? 16? กุมภาพันธ์? 2563 : รองนายกรัฐมนตรี?และรัฐมนตรี?ว่าการกระทรวง?พาณิชย์? (นายจุ?รินทร์? ลักษณวิศิษฏ์)? ให้เกียรติ?เป็นสักขีพยานการลงนามบันทึกความร่วมมือร่วมกันระหว่าง? EXIM10

17 ก.พ. 2563 205

อ่านเพิ่มเติม
การประชุมร่วมกับพาณิชย์จังหวัด กลุ่มจังหวัดภาคกลาง 17 จังหวัด

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563: ปลัดกระทรวงพาณิชย์ (นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร) เป็นประธานการประชุมร่วมกับพาณิชย์จังหวัด กลุ่มจังหวัดภาคกลาง 1710

4 ก.พ. 2563 478

อ่านเพิ่มเติม