กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค

Regional Commercial Affairs Division

ผลการดำเนินงาน

9977 ยอดเข้าชม

กบภ. เข้าร่วมการสรงน้ำพระ ในโอกาสวันสงกรานต์ ณ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

วันที่ 4 เมษายน 2564 : นายวันชัย อาจกมล ผู้อำนวยการกองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค และข้าราชการ พนักงาน10

8 เม.ย. 2564 164

อ่านเพิ่มเติม
การประชุมพาณิชย์จังหวัด กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ครั้งที่ 2 ณ สำนักงานพาณิชย์ระนอง

วันท่ 29 มีนาคม 2564: นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานการประชุมพาณิชย์จังหวัด กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (ภูเก็ต10

29 มี.ค. 2564 166

อ่านเพิ่มเติม
การตรวจเยี่ยมตลาดต้องชม "ตลาดสะพานยูง" จังหวัดระนอง

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564: นายรณรงค์ พูนพิพัฒน์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ ลงพื้นที่จังหวัดระนอง เพื่อตรวจติดตามสถานการณ์การจำหน่ายสินค้าในตลาดต้องชม ณ10

29 มี.ค. 2564 138

อ่านเพิ่มเติม
การตรวจเยี่ยม FARM OUTLET ร้านวัชรี จังหวัดระนอง

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2564: นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ ในการตรวจเยี่ยมร้านวัชรี ของฝากจังหวัดระนอง ซึ่งเป็นร้านในความส่งเสริมของกระทรวงพาณิชย์10

29 มี.ค. 2564 116

อ่านเพิ่มเติม
การตรวจเยี่ยมวิสาหกิจชุมชนโกโก้ระนอง

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2564: นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์พร้อมด้วยพาณิชย์จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ลงพื้นที่เข้าพบปะหารือกับประธานวิสาหกิจชุมชนโกโก้ระนอง เพื่อรับฟังแลกเปลี่ยนแนวคิด และปัญหาในการดำเนินธุรกิจ10

29 มี.ค. 2564 109

อ่านเพิ่มเติม
การตรวจเยี่ยม FARM OUTLET ของรองปลัดกระทรวงพาณิชย์

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2564: นายรณรงค์ ตรวจเยี่ยม รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วยพาณิชย์จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ลงพื้นที่เยี่ยมศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน (FARM10

29 มี.ค. 2564 130

อ่านเพิ่มเติม